Καλώς ορίσατε στο Mentor School Caprini

Ευέλικτα προγράμματα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα,  τις απαιτήσεις και τους στόχους του κάθε επαγγελματία.

Η διεθνοποιημένη αγορά της σημερινής εποχής, απαιτεί τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων που ο επαγγελματίας πρέπει να διαθέτει προκειμένου να αναπτύξει τη δραστηριότητά του και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Στο Mentor School Caprini αντιλαμβανόμαστε την παραπάνω ανάγκη, όμως, κατανοούμε και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που ο κάθε κλάδος διαθέτει.

Διαμορφώνουμε, λοιπόν, τα προγράμματά μας, εστιάζοντας στον βέλτιστο συνδυασμό του χρόνου που αφιερώνει ο επαγγελματίας και των στόχων που έχουν τεθεί.