Καλώς ορίσατε στο Mentor School Caprini

Ευέλικτα προγράμματα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα,  τις απαιτήσεις και τους στόχους του/της κάθε σπουδαστή/στρια.

Στην εποχή μας, οι απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού στίβου επαναπροσδιορίζονται, για αυτό, όλοι εμείς, η ομάδα του Mentor, σχεδιάζουμε τα προγράμματα σπουδών που παρέχουμε με πρωταρχικό στόχο την ουσιαστική μάθηση και εν συνεχεία την επιτυχή πιστοποίηση των γνώσεων.

Παράλληλα φροντίζουμε να παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο απαιτητικό πρόγραμμα ενός/μιας φοιτητή/φοιτήτριας εναρμονισμένες εξατομικευμένα στους στόχους που έχει θέσει.