ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΡΩΣΙΚΑ:

H Ρωσία είναι μία χώρα γνωστή για την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά.  Σήμερα η Ρωσία είναι μία από τις πλέον ανεπτυγμένες οικονομίες διεθνώς (G8). Την ομιλούν περισσότεροι από 260 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. 

Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχει μια εντυπωσιακή αύξηση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της ρωσικής. Όσους θέλουν να ανακαλύψουν το ρωσικό πολιτισμό μέσω της γλωσσομάθειας, τους περιμένει ένα πλούσιο εκπαιδευτικό ταξίδι γεμάτο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις!

Η ρωσική γλώσσα, όπως η Βουλγαρική, η Σερβική, η Ουκρανική και η Πολωνική, ανήκουν  στην Σλαβική οικογένεια. Είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην Ευρώπη και καταλαμβάνει 4η θέση παγκοσμίως.

Η Ρωσική είναι μία από τις επίσημες γλώσσες των διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ και οργανισμών που ανήκουν στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών όπως  η UNESCO, η UNICEF κ.λπ.

Τέλος, η εκμάθηση της Ρωσικής αποτελεί σαφέστατα μία εκπαιδευτική πρόκληση, που θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα  για όποιον επιθυμεί να εμπλακεί στον τομέα της εκπαίδευσης, στον πολιτισμό, σε οικονομικές δραστηριότητες, να πραγματοποιήσει σπουδές στον τομέα των Διεθνών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και των Βαλκανικών Σπουδών, και επιπλέον για όποιον είναι η μητρική του γλώσσα και θέλει να την τελειοποιήσει.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Με το Διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 28 Οκτωβρίου 2014 εφαρμόστηκε καινούργιο καθεστώς όσον αφορά στις εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας. Σύμφωνα με αυτό το καθεστώς, το επίπεδο γνώσεων της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης πιστοποιείται με το Ενιαίο Κρατικό Πιστοποιητικό Ρωσομάθειας . Με το Διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εγκρίθηκε η λίστα με τα μορφωτικά ιδρύματα στα οποία από την 1η Ιανουαρίου 2015 έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής εξετάσεων της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Το Mentor School Caprini συνεργάζεται για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Ρωσικής γλώσσας με το Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας «Α. Σ. Πούσκιν».

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: 

Α1 (ТЭУ) – «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας» Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου βεβαιώνουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινής ζωής και εξασφαλίζουν την «επιβίωση» στη χώρα.

Α2 (ТБУ) – «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας» Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου στα περιορισμένα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής, που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν ιδιαίτερα οικίες καταστάσεις.

Β1 (ТРКИ -1) – «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (πρώτο σερτιφικάτ) Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες μέσου επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να συζητεί και να αναπτύσσει διάφορα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Το πτυχίο αυτού του επιπέδου είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Β2 (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (δεύτερο σερτιφικάτ) Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες αρκετά υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής, καθώς επίσης και της επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου και του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός των σχολών της φιλολογίας και είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ρωσίας.

Γ1 (ТРКИ -3) – «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής, καθώς επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία.

Γ2 (ТРКИ-4) – «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας» Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο της μητρικής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία και δίνει στον κάτοχό του δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

 

Τάξη Επίπεδο Γνώσης Διάρκεια
A1 Στοιχειώδης 6 μήνες
A2 Βασική 8 μήνες
Β1 Μέτρια 8 μήνες
Β2 Καλή 8 μήνες
Γ1 Πολύ Καλή 8 μήνες
Γ2 Άριστη 8 μήνες


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές του Mentor School Caprini είναι πάντα δίπλα στο μαθητή, ώστε με τις κατάλληλες εξατομικευμένες μεθόδους, να επιτύχει στο συντομότερο δυνατό διάστημα τον εκπαιδευτικό του στόχο. Η σωστή μέθοδος σε συνδυασμό με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, τη χρήση οπτικοακουστικού αλλά και εντύπου υλικού που συμπληρώνει το βασικό βιβλίο, έχει ως αποτέλεσμα οι σπουδαστές μας από τα πρώτα κιόλας μαθήματα να μπορούν να αρθρώνουν και να παράγουν λόγο.

Ενδιαφέρεστε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος και η Διεύθυνση Σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα !