ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΙΣΠΑΝΙΚΑ:

Η δεύτερη πιο διαδεδομένη γλώσσα διεθνώς, ομιλείται στην Ισπανία και σε όλες τις ισπανόφωνες χώρες της Νοτίου Αμερικής. Η χρήση της ισπανικής γλώσσας είναι εντονότατη στο διεθνές επιχειρηματικό οικοσύστημα, λόγω των θέσεων που έχουν οι οικονομίες των ισπανόφωνων κρατών στις διεθνείς κατατάξεις. Η κυβέρνηση της Ισπανίας αλλά και οι φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα διεθνώς, αναγνωρίζουν τα πτυχία DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera), τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Στην χώρα μας, οι εξετάσεις DELE πραγματοποιούνται πέντε φορές ετησίως και συγκεκριμένα, τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Φορέας των εξετάσεων είναι το Ινστιτούτο Θερβάντες, που ιδρύθηκε στην Ισπανία το 1991. Σκοπός του ιδρύματος είναι η προώθηση της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας και την διάδοση του πολιτισμού της Ισπανίας και των ισπανόφωνων χωρών. Το Ινστιτούτο εδρεύει στη Μαδρίτη, ενώ αριθμεί περισσότερα από 40 κέντρα σε τέσσερις ηπείρους. 

Το κόστος των εξέταστρων κυμαίνεται ανάλογα με το επίπεδο από 75-145 ευρώ. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 60.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις DELE, σε περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο.  Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα πτυχία DELE, τις αντιστοιχίες τους σύμφωνα με το CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες) καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των υποψηφίων στο Mentor School Caprini. 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
DELE A1 – Στοιχειώδης γνώση 4   μήνες
DELE A2 – Βασική γνώση 4 μήνες
DELE B1 – Μέτρια γνώση 4 μήνες
DELE B2 – Καλή γνώση 8 μήνες
DELE C1 – Πολύ καλή γνώση 8 μήνες
DELE C2 – Άριστη γνώση 8 μήνες

ΕΠΙΠΕΔΑ 

Επίπεδο Α1: Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Στοιχειώδης γνώση (A1), το πρώτο από τα έξι, στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά που αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών. 

Επίπεδο Α2: Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που αντιστοιχεί στο επίπεδο Βασική γνώση (A2), το δεύτερο από τα έξι στην κλίμακα του το Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να κατανοεί και να χρησιμοποιεί φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με τομείς της εμπειρίας του και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.).

Επίπεδο Β1: Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης. (B1)

Επίπεδο Β2: Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

Επίπεδο Γ1: Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης. 

Επίπεδο Γ2: Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας. 

Στο Mentor School Caprini με αποκλειστικό σκοπό την σωστή κατανομή των σπουδαστών στα αντίστοιχα τμήματα αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, προσφέρουμε δωρεάν έναν κατατακτήριο γραπτό και προφορικό test. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές του Mentor School Caprini είναι πάντα δίπλα στο μαθητή, ώστε με τις κατάλληλες εξατομικευμένες μεθόδους, να επιτύχει στο συντομότερο δυνατό διάστημα τον εκπαιδευτικό του στόχο. Η σωστή μέθοδος σε συνδυασμό με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, τη χρήση οπτικοακουστικού αλλά και εντύπου υλικού που συμπληρώνει το βασικό βιβλίο, έχει ως αποτέλεσμα οι σπουδαστές μας από τα πρώτα κιόλας μαθήματα να μπορούν να αρθρώνουν και να παράγουν λόγο.

Ενδιαφέρεστε;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος και η Διεύθυνση Σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα !