Μεθολογία Mentor

Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας

Βασικοί πυλώνες της διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας είναι η μαθησιοκεντρική προσέγγιση της τάξης ή των μεμονωμένων σπουδαστών μας.

Χρησιμοποιούμε εκπαιδευτικό υλικό των εγκυρότερων εκδοτικών οίκων και υπάρχει θεματική προσέγγιση της διδασκαλίας βασισμένη στο TESOL (ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα της αγγλικής ως ξένης γλώσσας), στη θεματογραφία των εξετάσεων πιστοποίησης ξένης γλώσσας, σε τυποποιημένα διαγωνίσματα και φυσικά προσομοιώσεις ξενόγλωσσων εξετάσεων.

Η χρήση διαδραστικού υλικού για την ενθάρρυνση χρήσης του προφορικού λόγου καθώς και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό δημιουργούν ένα σύγχρονο πλαίσιο μάθησης.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας, γίνεται προσπάθεια προσομοίωσης της διδασκαλίας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κοινού στόχου της τάξης αλλά και του κάθε σπουδαστή μας ξεχωριστά, με εφαρμογή της τεχνολογίας της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τους τρόπους αλληλεπίδρασης στο μάθημα της ξένης γλώσσας.

Στα Mentor School Caprini διαθέτουμε το καλύτερο σύστημα εκμάθησης για παιδιά και ενήλικες.  Το σύστημα Mentor συνδυάζει τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας με τη μαγεία της νέας τεχνολογίας.
Το Mentor School Caprini ιδρύθηκε το 1980 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών για παιδιά και ενήλικες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η Εταιρεία, έχει αναπτύξει ένα παγκοσμίως καινοτόμο και αποκλειστικό εκπαιδευτικό σύστημα Mentor learning system.
Το Mentor School Caprini διαθέτει τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Έτσι επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκμάθηση.