Ποιοι είμαστε

Το Mentor School Caprini, ιδρύθηκε το 2019 στην πόλη της  Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής για ενήλικες, φοιτητές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ο συνδυασμός των υπερσύγχρονων κτιριακών και υλικοτεχνικών μας εγκαταστάσεων, με την έμπειρη ομάδα διδακτικού και διοικητικού μας προσωπικού προσφέρει στον σπουδαστή μία μοναδική εμπειρία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή πρόοδο.