Προφίλ

Με όραμα την καθοδήγηση του σπουδαστή στον συναρπαστικό κόσμο της εκμάθησης ξένων γλωσσών και την μεγιστοποίηση της ποιότητας της εκπαιδευτικής εμπειρίας που προσφέρουμε, ιδρύσαμε το Mentor School Caprini, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ο συνδυασμός των υπερσύγχρονων κτιριακών και υλικοτεχνικών μας εγκαταστάσεων, με την έμπειρη ομάδα διδακτικού και διοικητικού μας προσωπικού προσφέρει στον σπουδαστή μία μοναδική εμπειρία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή πρόοδο.

Καθώς οι απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού στίβου επαναπροσδιορίζονται, όλοι εμείς, η ομάδα του Mentor, σχεδιάζουμε τα προγράμματα σπουδών που παρέχουμε με πρωταρχικό στόχο την ουσιαστική μάθηση και εν συνεχεία την επιτυχή πιστοποίηση των γνώσεων.

Η ενδελεχής μελέτη των σύγχρονων τάσεων και μεθόδων διδασκαλίας μας βοηθά να εμπλουτίζουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας προς τους σπουδαστές μας με σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

Αναλυτικά, η ευελιξία αλλά και ο βέλτιστος συνδυασμός ποιότητας και χρόνου είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους δομείται κάθε πρόγραμμά μας. Οι εκπαιδευτικές μας προτάσεις είναι οι εξής:

  • Εκμάθηση αγγλικής, ισπανικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ρωσικής γλώσσας.
  • Πληροφορική
  • Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας – προσανατολισμένη στον εκάστοτε τομέα δραστηριότητας – για επιχειρήσεις και στελέχη επιχειρήσεων.

Η εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά, ένα βασικό πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, η ομάδα μας, ενστερνίζεται και αναλαμβάνει την υπευθυνότητα που η εκπαίδευση απαιτεί.

Σας περιμένουμε να τον ανακαλύψουμε μαζί!

Olivier Caprini

Γενική Διεύθυνση – Διεύθυνση Σπουδών